Հոդվածներ

ԴՆԹ և ՌՆԹ. Ո՞րն է տարբերությունը:


Դա տարբեր նուկլեոտիդների միավորում է, որոնք կազմում են երկու տեսակի նուկլեինաթթուների մակրոմոլեկուլները `ռիբոնուկլեինաթթու (RNA) և դեօքսիռիբոնուկլեինաթթու (ԴՆԹ):

Նրանց անունով շաքարավազը ստացել է իրենց մոլեկուլներում. RNA- ն պարունակում է ռիբոզայի շաքար, իսկ ԴՆԹ-ն պարունակում է դեօքսիռիբոզ շաքար:

ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի մոլեկուլների ևս մեկ կարևոր տարբերություն վերաբերում է ազոտային հիմունքներին. ԴՆԹ-ում հիմքերը ցիտոզին են, գուանինը, ադենինը և տիմինը; RNA- ում, thymine- ի փոխարեն, uracil է: Նուկլեինաթթուների կարևորությունն ու գործունեությունը: